Kazanda Yakma Tekniği

 Kış mevsimi başında kazanı yakmadan duman borularını ve bacayı kontrol ediniz. Gerekirse temizleyiniz.
 Kalorifer kazanı hidrometresinden suyunu kontrol ediniz. Gerekirse tamamlayınız.
 Kalorifer kazanınız daha önce yerli ağaçlı kömür yakmak için hazırlanmış ise kazan iç hacmini yanlardan ısıya dayanıklı tuğlayla küçültünüz.
 Kazanınıza diğer yerli kömürün 1/3'ü kadar İthal Linyit kömür atınız.
 Atılan kömürü odunla veya çırayla üstten tutuşturunuz.
 Kömür kor haline geldikten yaklaşık 4 saat sonra, önce atılan kömürün 1/3'ü kadarını ızgaranın ön kısmını açacağınız yere atınız ve üzerine gelberi ile yanan koru çekiniz.
 Sıcaklığı düşürmek veya yükseltmek için kazanın altındaki ve üstündek: kapaklardan yararlanınız.

 

Tuğlalı Sobalarda Yakma Tekniği

 Tuğlalı ve döküm sobaları tercih ediniz.
 Sobanızın kömür atma ve kül alma kapaklarının sızdırmaz olmasına dikkat ediniz.
 Kırılan ve düşen tuğlaları yerine koyarken soba sacı ile tuğla arasında boşluk bırakmayınız.
 Her defasında sobaya 3-4 kg. kömür atınız ve üstten çıra veya odun İle tutuşturunuz.
 Atılan kömür tamamen sönmeden tekrar kömür atmayınız.

 

Kovalı Sobalarda Yakma Tekniği

 Kovalı sobalarda ithal kömürünüzü kovanın ortasına dikine konulacak odun ile üstten yakınız.
 Sobanızı günde bir defa doldurunuz. Sobadaki ateşin üzerine kömür ilave etmeyiniz.
 Kovalı sobalarda kömürün tamamen yanmasını bekleyiniz. Eğer sobayı yakmaya devanı edecekseniz kovanı/ı dolu kova ile değiştirin.
 Yanmanın şiddetini alt hava kapağını kullanarak ayarlayınız. Kömür tam olarak tutuşunca birinci çekiş klapesini kapatarak gazların ikinci gaz yolunu takip etmesini sağlayınız. Böylece kömürünüzden en yüksek verimi almış olursunuz.
 Üst hava kapağını alt kapağını alt hava kapağına bağımlı olarak
şiddetli yakmada açık yavaş yakmada kısık olacak şekilde ayarlayınız. gereksiz yere açık veya kapalı bırakılmasının fayda yerine zarar getireceğini unutmayınız.
 Sobanızın tam sızdırmaz olmasına dikkat ediniz.
 Boruların ekleme yerlerinin bacaya girişi ağzının sızdırmaz olmasına dikkat ediniz.
 Baca temizleme kapağını hava sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz.
 Bacaya giren borunun bacayı daraltmamasına dikkat ediniz,
 Soba borularını çekişi engellemeyecek şekilde uzun tutunuz ve az sayıda dirsek kullanınız. bacaya doğru yükselecek yatay borulara % 10 eğim veriniz.